کارگزار محترم

شرکت بیمه تازه تاسیس پردیس با تاکید بر مشارکت با کارگزاران، به دنبال بستر سازی زمینه ­های متمایز و مبتکرانه همکاری است. ثبت نام شما نخستین گام در مسیر همکاری آتی خواهد بود. ما در فضای همکاری مشترک مزایا و امکاناتی از قبیل موارد زیر را برای شما فراهم می آوریم:

استفاده از سیستم های بر خط صدور (آنلاین)

سیستم تسهیم کارمزد چندلایه

امکان شبکه سازی و ساماندهی سازمان فروش

تسهیلات فروش

مشارکت در سیاست گذاری و توسعه محصولات و خدمات

ما پس از ثبت نام، اطلاعات کامل­تری در خصوص شکل و ابعاد همکاری در اختیارتان قرار خواهیم داد.

 

متقاضی محترم نمایندگی

 شرکت بیمه تازه تاسیس پردیس باور به جذب، پرورش و ارتقای شبکه فروش توانمند در قالب نمایندگی دارد. افرادی که امکان ارتباط بیمه پردیس با مشتریان را فراهم آورند و بتوانند به سازماندهی شبکه فروش بیمه بپردازند. ما در بیمه پردیس ضمن فراهم سازی امکانات سیستمی و متمایز فعالیت، در تمام مراحل فعالیت یار و همراه شما خواهیم بود.

ما مزایا و امتیازات مختلفی برای همکاری در نظر داریم از جمله:

بسترسازی استفاده از سیستم های بر خط صدور (آنلاین)

کمک به شبکه سازی و ساماندهی سازمان فروش

تامین سیستم تسهیم کارمزد چندلایه

تسهیلات فروش

آموزش و کمک به ارتقای مسیر شغلی و حرفه ای

“متقاضیان نمایندگی می بایست الزامات اولیه چون شرایط عمومی، آزمون آداب و دوره­ آموزشی مربوط (برای رشته­ های غیر مدیریت) را مطابق با آیین­ نامه های بیمه مرکزی مد نظر داشته باشند.”

 

متقاضی محترم بازاریابی

 به واسطه زیرساخت های فناوری طراحی و پیاده شده در  بیمه پردیس، شبکه بازارایابی به آسانی می­تواند فعالیت نماید. در این چهارچوب، بسیاری از محدودیت ها و ابهامات در همکاری بازاریابان با شرکت­های بیمه مرتفع شده است. ما امکان رشد و توسعه بازاریابان را در سازمان فروش، از طریق ایجاد ارتباط با شبکه کارگزاری و شبکه نمایندگی فراهم می­کنیم. بر این اساس افراد این فرصت را خواهند داشت تا ضمن فعالیت بیمه­ ای، از آموزش، راهنمایی و مربی­گری افراد خبره در شبکه بازاریابان و نمایندگان بهره­ مند شوند. از جمله مهمترین مزایا و امتیازات ما برای همکاری به موارد زیر می­توان اشاره کرد:

بسترسازی استفاده از سیستم های بر خط صدور (آنلاین)

برخورداری از امکان آموزش، راهنمایی و مربی گری

کمک به ارتقای مسیر شغلی و حرفه ای

تامین سیستم تسهیم کارمزد چندلایه