بیمه

مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه پردیس برگزار شد

مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه پردیس (سهامی عام) در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ با حضور بیش از ۵۸ درصد […]