شرکت بیمه پردیس نمایندگی جنرال جذب می‌نماید.

cropped-لوگو.webp
سوالات متداول

متقاضی محترم نمایندگی

 شرکت بیمه پردیس باور به جذب، پرورش و ارتقای شبکه فروش توانمند در قالب نمایندگی دارد. افرادی که امکان ارتباط بیمه پردیس با مشتریان را فراهم آورند و بتوانند به سازماندهی شبکه فروش بیمه بپردازند. ما در بیمه پردیس ضمن فراهم سازی امکانات سیستمی و متمایز فعالیت، در تمام مراحل فعالیت یار و همراه شما خواهیم بود.

پیمایش به بالا