بلاگ

تحول‌آفرینی بلاکچین در صنعت بیمه

فناوری بلاکچین پتانسیل بالایی برای دگرگونی صنعت بیمه و ارتقاء خدمات بیمه‌ای به نفع بیمه‌گران، بیمه‌گزاران و سایر ذینفعان این صنعت دارد. با وجود چالش‌های موجود، با سرمایه‌گزاری مناسب، تعهد ذینفعان و همکاری‌های بین‌بخشی، می‌توان از این فناوری نوین برای ایجاد یک صنعت بیمه کارآمد، شفاف و مشتری‌محور در آینده بهره‌مند شد.