شرکت بیمه پردیس نمایندگی جنرال جذب می‌نماید.

cropped-لوگو.webp

اعضای هیئت مدیره بیمه پردیس

مسعود حجاریان
رئیس هیئت مدیره

File54431-copy.jpg

علیرضا غلامی
نائب رئیس هیئت مدیره

ایمان فرجام نیا
عضو هیئت مدیره

روح اله رهنما فلاورجانی

عضو هیئت مدیره

محمدرضا سلطانی

عضو هیئت مدیره

یحیی میرزایی پری
مدیر عامل

پیمایش به بالا