مصوبات شورای عالی بیمه

 آئین نامه شماره 100: ضوابط تاسیس و فعالیت موسسات بیمه غیردولتی

 آئین نامه شماره 99: آیین نامه بیمه های درمان (جایگزین آیین نامه شماره 74 و مکمل های آن)

 مکمل آئین نامه بیمه های زندگی و مستمری(68/2)

 مکمل آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آئین نامه شماره ۷۵)

 مصوبه شورای‌عالی بیمه در اجرای بند «الف» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

 آئین نامه شماره 92: آیین­ نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم

 آئین نامه شماره 91: آیین­ نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی

 آئین نامه شماره 75/1: مکمل آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه

 آئین نامه شماره 90: آیین­ نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه­ ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه

 دستورالعمل بررسی صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه

 تسری آیین نامه های شماره ۶۹ و ۹۰ به موسسات بیمه مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

 اجرای بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

 آئین نامه شماره 89: آیین‌نامه قرارداد بیمه تامین تعهدات در رویه عبور داخلی کالا

 آئین نامه شماره 88: گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه

 آئین نامه شماره 72/1: مکمل آیین نامه تعرفه بیمه اختیاری (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

 آئین نامه شماره 74/1: مکمل آیین نامه بیمه های درمان

 آئین نامه شماره 87: شرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی

 آئین نامه شماره 86: قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی

 آئین نامه شماره 55/1: نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی موسسات بیمه مستقیم

 آئین نامه شماره 85: آئین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای

 آئین نامه شماره 84: شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص

 آئین نامه شماره 83: آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه

 آئین نامه شماره 58/2: (مکمل آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه)

 آئین نامه شماره 82: شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

 آئین نامه شماره 67/1: مکمل آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه

 آئین نامه شماره 81: مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته های بیمه ای

 جدول محاسبه بیمه شخص ثالث در سال 1392

 ضوابط اجرایی ماده 20 آئین نامه شماره 5/40 ( تقویت ظرفیت اتکایی داخلی)

 آئین نامه شماره 80: شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان

 آئین نامه شماره 79: شرایط عمومی بیمه باربری

 آئین نامه شماره 78: آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه

 آئین نامه شماره 77: شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران و تعرفه مربوط به آن

 آئین نامه شماره 76: آیین نامه نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن

 آئین نامه شماره 75: آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه

 آئین نامه شماره 74: آیین نامه بیمه های درمان

 آئین نامه شماره 73: آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین المللی بیمه مسئولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز)

 آئین نامه شماره 72: آیین نامه تعرفه بیمه اختیاری(مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث

 آئین نامه شماره 71: آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

 آئین نامه شماره 70: شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی

 آئین نامه شماره 69: آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت برتوانگری مالی موسسات بیمه

 آئین نامه شماره 68: آیین‌نامه بیمه های زندگی و مستمری

 آئین نامه شماره 67: آیین‌نامه اجرائی بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه ( آیین نامه بیمه حادثه راننده )

 آئین نامه شماره 66: نظامنامه شورای عالی بیمه با آخرین تغییرات

 آئین نامه شماره 65: ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته‌های بیمه غیرزندگی مستقیم

 آئین نامه شماره 64: شرایط عمومی بیمه های درمان

 آئین نامه شماره 63: شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی

 آئین نامه شماره 62: شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق

 آئین نامه شماره 61: اندوخته های قانونی مؤسسات بیمه

 آئین نامه شماره 60: سرمایه گذاری شرکت های بیمه

 آئین نامه شماره 59: شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری

 آئین نامه شماره 58: ذخایر فنی مؤسسات بیمه

 پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد

 آئین نامه شماره 57: آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه

 آئین نامه شماره 56: تعرفه مازاد مالی و بدنی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

 آئین نامه شماره 55: آیین‌نامه نحوه نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی مؤسسات بیمه مستقیم

 آئین نامه شماره 54: آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های عمر

 آئین نامه شماره 53: شرایط عمومی بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی

 آئین نامه شماره 52: قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

 آئین نامه شماره 51: آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی

 آئین نامه شماره 50: اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه ‏ای

 آئین نامه شماره 49: نمونه صورتهای مالی موسسات بیمه مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

 آئین نامه شماره 48: ضوابط اعطای پروانه نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد

 آئین نامه شماره 47: دستورالعمل نحوه سرمایه گذاری موسسات بیمه مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

 آئین نامه شماره 46: دستورالعمل ذخایر فنی موسسات بیمه مناطق ازاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

 آئین نامه شماره 45: دستورالعمل ذخایر و اندوخته های قانونی موسسات بیمه مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

  آئین نامه شماره 44: تعرفه بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی

  آئین نامه شماره 43: شرایط عمومی بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی

  آئین نامه شماره 42: آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه

  آئین نامه شماره 41: تاسیس ، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران

  آئین نامه شماره 40:ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی

  آئین نامه شماره 39: قرارداد بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای متصدیان حمل و نقل داخلی

  آئین نامه شماره 38: تعرفه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

  آئین نامه شماره 37: شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

  آئین نامه شماره 36: شرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط A,B,C

  آئین نامه شماره 35: بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

  آئین نامه شماره 34: شرایط عمومی بیمه نامه اعتبارصادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن

  آئین نامه شماره 33: تعرفه بیمه بدنه اتومبیل

  آئین نامه شماره 32: تعرفه مازاد مالی و جانی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث

  آئین نامه شماره 31: بازیافت خسارت

  آئین نامه شماره 30: بدهیهای معوق ناشی از عملیات اتکایی اجباری

  آئین نامه شماره 29: آیین نامه کارمزد نمایندگی

  آئین نامه شماره 28: تعریف و شرایط نمایندگی بیمه و…( آیین نامه 28 ملغی شده و آیین نامه 57 جایگزین آن و تمام ضمائم آن گردید)

  آئین نامه شماره 27: تعرفه بیمه هزینه های بیمارستانی و جراحی

  آئین نامه شماره 26: شرایط عمومی بیمه نامه هزینه های بیمارستانی و جراحی

  آئین نامه شماره 25: آیین نامه راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی

  آئین نامه شماره 24: تعرفه بیمه حوادث

  آئین نامه شماره 23: شرایط عمومی بیمه حوادث انفرادی

  آئین نامه شماره 22: ذخائر فنی موسسات بیمه (جایگزین آیین نامه شماره 1 و مکمل های آن)

  آئین نامه شماره 21: شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی , صاعقه , انفجار(جایگزین ماده 2 آئین نامه شماره 2)

  آئین نامه شماره 20: حداکثر کارمزد قابل پرداخت (در تاریخ 2/9/71 ملغی و آیین نامه شماره 29 جایگزین آن شد)

  آئین نامه شماره 19: آیین نامه تعیین نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی

  آئین نامه شماره 18: آئین نامه نمایندگی بیمه(در تاریخ 71/06/09 ملغی شده و آئین نامه 28 جایگزین شده)

  آئین نامه شماره 17: مجاز بودن موسسات بیمه کشور به صدور بیمه نامه اعتبار

  آئین نامه شماره 16: آیین نامه میزان کارمزد و مشارکت در سود (کارمزد منافع ) بیمه های اتکایی اجباری بیمه های غیر زندگی (تصویب5/03/1354)

  آئین نامه شماره 15: مجاز نمودن شرکت های بیمه به صدور بیمه نامه برای انواع دام و طیور (تاریخ تصویب11/6/1353)

  آئین نامه شماره 14: نحوه برخورد با موسسات بیمه که تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه را رعایت نمی کنند

  آئین نامه شماره 13: آیین نامه بیمه های زندگی (تاریخ تصویب26/03/1353)

  آئین نامه شماره 12: سرمایه گذاری موسسات بیمه(در تاریخ 81/03/28 ملغی شده و 42 جایگزین آن شده)

  آئین نامه شماره 11: آیین نامه ذخایر و اندوخته های قانونی مؤسسات بیمه

  آئین نامه شماره 10: ذخایر فنی موسسات بیمه(در تاریخ 67/08/11 ملغی شده و آئین نامه 22 جایگزین آن شده)

  آئین نامه شماره 9: تعرفه بیمه آتش سوزی (تاریخ تصویب 52/08/01)(در تاریخ 80/06/06 ملغی شده و آئین نامه 25 جایگزین آن شده)

  آئین نامه شماره 8: تعیین میزان حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم باربری کالا (تعرفه بیمه باربری)(تاریخ تصویب 20/6/52)

  آئین نامه شماره 7: مقررات مکمل آیین نامه های شماره 1 و 3(تاریخ تصویب 52/03/07)

  آئین نامه شماره 6: آیین نامه دلالی رسمی بیمه(تاریخ تصویب 52/02/24)

  آئین نامه شماره 5 : آیین نامه مربوط به تعیین کارمزد انواع بیمه که در آیین نامه شماره 1 مصوب شورای عالی بیمه معین نشده است(تاریخ تصویب 51/10/16)

  آئین نامه شماره 4 : آیین نامه ودایع موسسات بیمه خارجی(تاریخ تصویب 51/05/24)

  آئین نامه شماره 3 : تعیین میزان کارمزد و حق بیمه (تاریخ تصویب27/1/51) درتاریخ 28/11/85 ملغی شدو آئین نامه شماره 20 جایگزین آن شده

  آئین نامه شماره 2 : تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها (تاریخ تصویب 27/1/51 )

  آئین نامه شماره 1 : نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود (تاریخ تصویب ۵۱.۰۱.۲۷)