شرکت بیمه پردیس نمایندگی جنرال جذب می‌نماید.

cropped-لوگو.webp

بیمه‌نامه مسئولیت

چنانچه کسی منجر به آسیب جانی یا مالی به افراد ثالث شود طبق قانون موظف به پرداخت خسارت خواهد بود. بیمه مسئولیت در واقع یک پوشش بیمه‌ای بوده که متعهد به پرداخت خسارت‌های جانی و مالی است که بیمه‌گذار در وقوع آن نقش دارد.

اگر در اثر اعمال رفتار فرد و با افرادی به فرد و یا افراد جامعه خسارت وارد شود مسئولیت مدنی تحقق پیدا می‌کند و به عبارت ساده‌تر مسئولیت مدنی به‌عنوان زیان خصوصی تلقی می‌گردد. مانند مسئولیت پزشکان و یا کارفرمایان در مقابل کارکنان، مسئولیت در قبال اشخاص ثالث.

در این بیمه‌نامه موضوع بیمه عبارتست از:  جبران خسارت‌های بدنی و یا مالی (حسب مورد) وارد به زیان‌دیده/گان که در نتیجه خطا، تقصیر، غفلت، مسامحه یا قصور بیمه‌گذار / بیمه شده (حسب مورد) حین فعالیت موضوع بیمه ایجاد شود و بیمه‌گذار بر اساس نظریه مراجع ذی‌صلاح قانونی (با ذکر نام مرجع) و در صورت لزوم رأی مراجع قضایی، مسئول جبران خسارت شناخته شود.

انواع بیمه‌های مسئولیت   در قبال اشخاص ثالث:

  الف) بیمه مسئولیت عمومی

در صورتی که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد، خسارت و زیان جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد شود، مطابق قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شود و آن را مسئولیت عمومی می‌نامند. بیمه‌های مسئولیت عمومی به‌منظور پوشش این موارد صادر می‌شوند.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، خسارت‌های جانی و صدمات جسمانی وارد شده به کارکنان و کارگران (تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه، اعم از کارگران ایرانی و غیرایرانی) در محیط کار و در حین انجام کار که کارفرما مسئول آن شناخته می‌شود، را تحت پوشش قرار می‌دهد. منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص‌عضو یا فوت کارکنان می‌باشد. بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان خود به سه زیر شاخه تقسیم می‌شود:

 • بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بازرگانی، خدماتی، صنعتی، اداری
 • بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی
 • بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی

ب) بیمه مسئولیت حرفه‌ای:

 • بیمه مسئولیت حرفهای پزشکان

بیمه مسئولیت پزشکان متعهد است خسارت بدنی وارد به بیماران که ناشی از مسئولیت پزشک به علت اشتباه، غفلت یا قصور پزشک در تشخیص، معالجه، مداوا، اعمال جراحی و به‌طورکلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی شده و یا فوت شوند، را جبران نماید. بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام‌پزشکی کشور تهیه و تدوین گردیده است.

بیمه مسئولیت حرفهای پیراپزشکان

باتوجه‌به ضرورت تأمین حرفه‌ای پرستاران، بهیاران، تکنسین‌های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن و M.R.I و نیز کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نوارنگاری و  C.S.R، این بیمه به‌منظور جبران خسارات ناشی از مسئولیت پیراپزشکان صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفهای مهندسین

این بیمه‌نامه برای پوشش خسارت جانی و مالی وارد به مالکین ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و …) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی، ناشی از مسئولیت حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان که عضو سازمان نظام‌مهندسی و دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضا شهرسازی از شهرداری می‌باشند، عرضه شده است

بیمه مسئولیت حرفه‌ای شرکت‌های نصب و نگهداری آسانسور، بالابر و پله‌برقی

با وجود اینکه که تعمیر و نگهداری دوره‌ای آسانسورها از طرف مالکین ساختمان‌های تجاری و مسکونی انجام می‌شود؛ اما بروز حوادث ناشی از سهل‌انگاری در نگهداری آنها سبب ورود صدمات جانی به استفاده‌کنندگان از آسانسور می‌گردد. در بیمه آسانسور جبران خسارت‌های جانی، فوت و نقص‌عضو وارد به سرنشینان آسانسور تحت پوشش قرار می‌گیرد؛ منوط به اینکه مسئولیت بیمه‌گذار در حادثه رخ‌داده محرز و مشخص گرد

 بیمه مسئولیت جامع شهرداری

این بیمه به‌منظور جبران کلیه خسارات جانی و مالی ناشی از خطرات احتمالی عملیات عمرانی، زیر بنایی و … که تحت نظارت شهرداری انجام شود، صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت مجموعه‌های ورزشی

صاحبان اماکن ورزشی همچون استخرها، سالن‌های ورزشی و بدنسازی ضمن رعایت اصول ایمنی و حفاظتی، گاهی با حوادثی که منجر به نقص‌عضو و فوت و هزینه‌های پزشکی مراجعین می‌شود، مواجه می‌گردند که مناسب‌ترین راه برای جبران غرامت حوادث پیش‌بینی نشده، تهیه بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مجموعه‌های ورزشی است.

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

مسئولیت افرادی که در مراکز آموزشی مشغول به کار یا تحصیل هستند، بر عهده مدیران این مراکز می‌باشد. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در زمان حضور در مرکز آموزشی اتفاقی رخ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران مراکز می‌باشد. بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی به‌منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در مراکز آموزشی صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت مدیران اردوها و تور

مسئولیت افرادی که در اردو هستند، بر عهده مدیر اردو است. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در اردو اتفاقی رخ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران اردو می‌باشد. بیمه مسئولیت مدیران اردوها به‌منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در اردوها صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت مدیران اماکن اقامتی

بیمه مسئولیت مدیر رستوران و مراکز مشابه

بیمه مسئولیت دارندگان و نصابان آسانسور

بیمه مسئولیت مدیران پارکینگ‌های عمومی

بیمه مسئولیت مدیران مراکز درمانی و مسئولین فنی

و…

  ۳)بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا:

این بیمه‌نامه جهت پوشش مسئولیت تولیدکنندگان، در قبال خسارت‌های جانی و یا مالی وارد شده به مصرف‌کنندگان کالاهای تولیدی و همچنین اشخاص ثالث که ناشی از عدم ایمنی و وجود عیب‌ونقص در کالای تولید و عرضه شده و کیفیت نامطلوب کالای تولیدی توسط وی می‌باشد.

استثنائات:

خسارت‌های زیر تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست مگر آنکه در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:

جنگ (اعم از اینکه اعلام شده یا نشده باشد)، عملیات خصمانه، اقدامات تروریستی، انقلاب و اقدامات براندازی بر علیه حکومت، اعتصاب، شورش، اغتشاش،  بلوا و تعطیلی کار.

خسارات مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو و انفجار هسته‌ای.

عدم‌النفع.

خسارت‌های غیر قابل جبران:

در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود:

 • کلیه حوادثی که طبق نظریه مراجع ذیصلاح بیمه‌گذار مسئول آن شناخته نمی‌شود.
 • حوادث ناشی از مصرف مسکرات، مواد مخدر یا روانگردان توسط بیمه‌گذار و کارکنان وی.
 • خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار، نمایندگان، مباشرین و یا وراث قانونی وی.
 • حوادث ناشی از درگیری، نزاع و ضرب و شتم.
 • جرایم نقدی و مجازات‌های کیفری، محکومیت نقدی به نفع دولت و مجازات‌های قابل خرید بیمه گذار.
 • خسارت‌های ناشی از فعالیت غیر مجاز بیمه‌گذار به تشخیص مراجع ذیصلاح قانونی.

پوشش‌های اصلی این بیمه‌نامه، فوت و نقص عضو دائم (کامل و یا جزئی) و در صورت درخواست بیمه‌گزار، هزینه‌های پزشکی در اثر حادثه و غرامت روزانه بستری را نیز می‌تواند به عنوان پوشش فرعی درخواست نماید.

انواع بیمه‌‌نامه‌های حوادث گروهی

 • بیمه‌نامه حوادث گروهی

این بیمه‌نامه‌ها به درخواست بیمه‌گزاران حقوقی و اغلب به صورت یکساله صادر می‌گردد. سازمان‌ها، شرکت­ها و سایر موسسات حقوقی می‌توانند پرسنل خود را (در صورتی که تعدادشان از ۱۰ نفر کمتر نباشد) بصورت گروهی بیمه کنند.

 • بیمه‌نامه حوادث گروهی تورهای مسافرتی

بیمه‌گزار در این بیمه‌نامه می‌تواند شخصیت حقوقی (آژانس‌های مسافرتی و …)، و حقیقی (مسئول آژانس مسافرتی، راهنمای تور و ….) داشته باشد: ارائه پوشش بیمه حوادث گروهی تورها به بیمه‌گزاران حقیقی به شرطی مجاز است که ارتباط بیمه‌گزار با بیمه‌شدگان با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمه‌نامه ‌باشد، به عنوان مثال سرپرست و یا عضو یک خانواده یا گروه دوستانه نمی‌تواند برای سفرهای خانوادگی و …. به عنوان بیمه‌گزار برای سایر اعضا خانواده و یا دوستان خود این بیمه‌نامه را خریداری نماید و می‌بایست این بیمه‌نامه حتما توسط یک آژانس گردشگری و یا نظایر آن خریداری شود و حتما درخواست کتبی بیمه‌گزار حتما مهر و امضاء آن مؤسسه موجود باشد. این بیمه‌نامه‌ها اغلب به صورت کوتاه مدت صادر و حداقل تعداد بیمه‌شدگان در این بیمه‌نامه‌ها ۲۰ نفر می‌باشد.

 • بیمه‌نامه حوادث گروهی مهدکودک‌ها

در این بیمه‌نامه کلیه نوباوگان مهدكودك‌ها از گروه سنی ۶ ماه تا ۷ سال و همچنین پرسنل آن با حق‌بیمه‌ای اندک تحت پوشش بیمه فوت، نقص عضو و از کارافتادگی و هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه قرار می‌گیرند.

 • بیمه‌نامه حوادث گروهی تحصیلی (دانش‌‌آموزی و دانشجویی)

در این طرح، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مدارس دولتی و غیر دولتی با پرداخت حق‌بیمه نازل برای مدت یکسال و به صورت ۲۴ ساعت شبانه روز دانش آموزان و دانشجویان خود در قبال خطرات فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی بر اثر حادثه تحت پوشش قرار می‌دهند .

 • بیمه‌نامه طرح مصوب کارکنان دولت

این نوع بیمه مخصوص کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد. حق‌بیمه این نوع قرارداد با توجه به میزان سرمایه ثابت است، پوشش بیمه‌ای موضوع این قرارداد  نقص عضو در اثر حادثه با مبلغ سرمایه مندرج در قرارداد است. بیمه‌شدگان در این قرارداد تا سن ۷۰ سالگی تمام تحت پوشش عمر و حوادث قرار دارند. شایان ذکر است حسب تصویب نامه شماره ۱۵۴۶۷/ ت ۲۸۹۱۶ ﻫ  مورخ ۱۸/۲/۸۵ هیأت محترم وزیران و نامه شماره ۱۸۶۶۲۶/ ۱۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان‌­ها و مؤسسات وابسته به دولت موظف به انعقاد قرارداد مصوبه کارکنان دولت از تاریخ ۱/۱/۸۶ بدون سقف سني گرديده‌اند، لذا چنانچه سازمان يا مؤسسه دولتي متقاضي اين نوع پوشش بيمه‌اي باشند، شرکت بیمه پردیس پس از اخذ اطلاعات لازم نسبت به ارائه خدمات بيمه‌ای مناسب اقدام خواهد نمود.

 • بیمه حوادث گروهی مازاد بر طرح کارکنان دولت:

با توجه به اینکه در طرح کارکنان دولت سرمایه پوشش‌ها ثابت می‌باشد در صورتی که بیمه‌گزار تمایل به افزایش سرمایه بیمه‌نامه داشته باشد این نوع بیمه‌نامه در چند سرمایه و پوشش‌‎های مختلف قابل ارائه به بیمه­‌گزار می‌باشد.

 • نکات لازم بیمه حوادث گروهی
  • حداکثر سن جهت پوشش بیمه‌ای حوادث گروهی تا ۷۵ سال می‌باشد.
  • حداکثر سرمایه هزینه پزشکی ۲۰% سرمایه فوت در اثر حادثه می‌باشد.
  • حق‌بيمه اين ‌نوع بيمه‌نامه بر اساس نوع فعاليت و شغل افراد محاسبه و اعلام مي‌گردد.

نحوه خرید بیمه‌­نامه:

جهت خرید بیمه‌­نامه می­توان به دفاتر نمایندگی بیمه پردیس در سراسر کشور مراجعه نمود و یا از طریق سامانه آنلاین خدمات بیمه‌­ای اقدام نمود.

نحوه اعلام خسارت:

جهت اعلام خسارت می­توان با نماینده معرف بیمه‌­نامه، دفاتر نمایندگی سراسر کشور و یا شماره تلفن گویا ۹۶۹۹۷-۰۲۱ تماس گرفت و یا از طریق سامانه خدمات پس از فروش بیمه پردیس اقدام نمود.

آخرین خبر

پیمایش به بالا