در سال 1399 جمعی از خبرگان و متخصصین صنعت بیمه کنار هم آمدند تا با آگاهی از قوت­ها و کاستی­ های صنعت بیمه و با اتکا به تجربه و دانش جمعی، تاسیس و راه اندازی شرکتی جدید را دنبال کنند. این تلاش در سال 1401 به ثمر نشست و شرکت بیمه پردیس در مرحله راه اندازی و تاسیس قرار گرفت.

ما در کنار هم هستیم تا با هم اندیشی، همفکری و تلاش، شرکت بیمه نوینی را مبتنی بر مدل­ های مبتکرانه کسب و کار و فناوری اطلاعات بنا نهیم.

شرکت بیمه پردیس، شرکتی است برپایه روزآمدترین تکنیک‌هاي مدیریت ریسک، هوش تجاري، فناوري اطلاعات، نوآوري و خلق محصولات جدید بیمه اي، مدیریت سرمایه گذاري و بهره گیري از قابلیت‌ها و ظرفیت‌هاي بازار بیمه کشور.

ما پایبند به اصول اخلاق حرفه­ای، صداقت و شفافیت در عمل هستیم.

ما بر این باوریم که می‌توان از فرصت‌هاي موجود در فضای بیمه ای کشور و امکانات فضای دیجیتال، جهت کمک به بهبود فرهنگ بیمه و فضای کسب و کار بیمه بهره برد. به گونه­ای که با معرفی راه حل‌های نوین بیمه ای برای اقتصاد ایجاد ارزش کنیم و در مقیاس شرکت، موجبات توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ را فراهم سازیم.

کار کردن در پردیس

ما باور داریم که بزرگترین سرمایه سازمانمان نیروی انسانی است. ما فضا و محیطی را فراهم می کنیم که توانمندی­ها و پتانسیل­های افراد شکوفا شود. فرهنگ همدلی و همکاری در همه ارکان سازمان ما برقرار است و همکاران ما در مراوده و ارتباط با کلیه ذینفعان، اخلاق حرفه­ای، درستی، صداقت و شفافیت را مبنای عمل خود قرار میدهند.