بیمه

بیمه مکمل بازنشستگی

بیمه حیات و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه آتیه جوانان

بیمه مستمری

بازنشستگی مرحله ی دیگری از زندگی مردم است که در آن انجام کار و فعالیت کارگران و کارکنان روزمره متوقف می شود،  تا پس از طی مدت زمانی حداقل ۲۰ سال از انجام کار، افراد بتوانند به امور دیگری مثل ورزش یا فعالیتهای مورد علاقه خود، در چارچوب درآمد و منابعی که در اختیار دارند بپردازند.

بازنشستگی نیز فشارهای مالی و یا روانی خاص خود را دارد و امری است که در نهایت برای افراد پیش می آید و برای اقشار مختلف، اضطراب، نگرانی و فشار مالی متفاوتی را به همراه می آورد. در این دوره، ممکن است نقدینگی افراد نسبت به دوره های قبلی کاهش و هزینه ها افزایش یابد.

یکی از مهمترین دغدغه‌ها و مشغولیّت های ذهنی بازنشستگان، مسائل اقتصادی است. آن‌ها به دلیل کهولت سن، توانایی انجام کار را ندارند، در نتیجه بزرگترین منبع در آمد خود را از دست می‌دهند.

در این زمان، ممکن است هزینه های درمانی، از کارافتادگی و فوت بازنشستگان، بر اقتصاد خانواده تاثیر بزرگی داشته باشد.
هر یک از این اتفاقات در زمان بازنشستگی اتفاق افتد، نقدینگی مورد نیاز زمان بازنشستگی را به سرعت مصرف کرده و فرد را در محدودیت مالی بزرگی در آینده دور یا نزدیک قرار می‌دهد.

بدین منظور، بیمه مستمری و مکمل بازنشستگی بیمه پردیس می تواند انتخاب مناسبی برای اقشار مختلف باشد تا به تامین و جبران هزینه های وارده کمک نماید.

بررسی وضعیت مالی بازنشستگان نشان می دهد میزان دریافتی ایشان از محل صندوق های بازنشستگی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را ندارد.

بیمه مستمری و مکمل بازنشستگی بیمه معلم، علاوه بر پشتوانی مالی در دوران بازنشستگی، می تواند به صرف هزینه های درمانی، مسکن، تحصیلات فرزندان و… کمک نماید.

سوالات متداول بیمه عمر مکمل بازنشستگی

زمانی که مجموعه ای از افراد با هم یک گروه را تشکیل می دهند تا بتوانند از بیمه عمر مکمل استفاده کنند، باید زیر مجموعه یک شخص حقوقی باشند نه حقیقی تا این امکان برای آن ها فراهم گردد. به عبارت دیگر، بیمه گذار بیمه عمر مکمل، تنها یک فرد حقوقی است.

آن چه که مسلم است، داشتن چند بیمه درمان تکیلی، می تواند در شرایط سخت و ناگوار، به خوبی از فرد بیمه شونده حمایت کند لذا بهتر است هر کس از چند شرکت بیمه گر، بیمه درمان تکمیلی را استفاده نماید. لازم به ذکر است که برای  بیمه عمر مکمل بازنشستگی در دوران مستمری، در صورتی که فرد بیمه شونده، از پوشش های درمان تکمیلی شرکت بیمه دیگری استفاده نماید، از ۲۰ درصد تخفیف در حق بیمه برخوردار خواهد بود.

یکی از مزیت های بیمه عمر مکمل بازنشستگی این است که پس از پایان اعتبار قرارداد، نحوه دریافت سرمایه به صورت یک جا و یا به صورت مستمری، به انتخاب خود فرد بیمه شونده خواهد بود. اما این که مستمری بیمه عمر مکمل تا چه زمانی ادامه یابد، از ۵ سال تا پایان عمر امکان پرداخت مستمری وجود دارد.

زمان که فرد بازنشسته در دوران مستمری و فراغت از کار به سر می برد، با استفاده از بیمه عمر مکمل نه تنها از پوشش های درمان تکمیلی بهره مند خواهد شد بلکه تا سن ۸۰ سالگی می تواند از پوشش فوت هم استفاده نماید.

بله همان گونه که قبلا گفته شده، امکان گرفتن وام به کمک بیمه عمر وجود دارد و این شرایط برای بیمه عمر مکمل نیز صدق خواهد کرد.