بیمه

بیمه منازل مسکونی

بیمه اتومبیل

بیمه درمان خانواده

بیمه حوادث

یکی از سرمایه هایی که هر کدام از ما در زندگی خود داریم اسباب و وسایل منزلمان است. این اثاثیه امکان دارد هر لحظه آسیب ببیند و ضرر و زیان زیادی را متوجه ما کند. بیمه منازل مسکونی پردیس قراردادی است که به موجب آن خسارات وارد شده به اسباب و وسایلتان  جبران خواهد شد.

از میان مواردی که این بیمه نامه به جز اثاثیه تحت پوشش خود قرار می دهد می توان به خسارات ناشی از آتش سوزی، انفجار، زلزله، صاعقه، ترکیدگی لوله آب، سرقت، سقوط هواپیما و… اشاره کرد.

نکات مهم درباره بیمه منازل مسکونی

🏠 حق بیمه منازل مسکونی با توجه به با توجه به ارزش ساختمان و وسایل آن محاسبه می شود. معمولا برای منازل در هر شرکت بیمه طرح های مختلفی وجود دارد.
🏠 شما باید هنگام خرید به دو نکته مهم درباره این طرح ها دقت کنید. در درجه اول اینکه چه مواردی را تحت پوشش خود قرار می دهد و دوم اینکه قیمت بیمه منازل مسکونی با توجه به تخفیفات و پوشش های آن چقدر است. مدت زمان این بیمه با توجه به نیاز 5، 10 و 15 ساله و یا طولانی مدت برای شما صادر خواهد شد.
🏠 در اظهارنامه ای که هنگام خرید پر می کنید لازم است، ارزش صحیح اسباب منزل خود را مشخص نمایید چراکه خسارت وارد شده به این وسایل با توجه به این مبلغ مشخص خواهد شد.
🏠 در صورت بروز حادثه، برای دریافت خسارت از بیمه سامان مالک، ذینفع و یا ماینده حقوقی بیمه گذار باید ظرف 5 روز پس از گشتن از حادثه، گزارش کتبی حادثه و فرم تکمیل شده اعلام خسارت را همراه با دیگر مدارک لازم برای بیمه منازل مسکونی برای رسیدگی به یکی از شعب بیمه سامان ارائه دهند.
🏠اگر بیمه گر و بیمه گذار در مبلغ خسارت به توافق نرسند،می توان از هیئت متشکل از سه کارشناس برای رای استفاده کرد. هر یک از طرفین می توانند یک کارشناس را انتخاب کنند و کارشناس سوم هم با انتخاب و تواقف دو نفر دیگر انتخاب می شود. حق الزحمه این افراد میان بیمه گر و بیمه گذار تقسیم می شود.
🏠 پس از اینکه تمام مدارک مربوط به خسارت را پرداخت کردید، شرکت بیمه موظف است تحت 4 هفته این مدارک را بررسی و خسارت شما را پرداخت کند.