بیمه

بیمه مستمری

بیمه حیات و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه مکمل بازنشستگی

بیمه آتیه جوانان

اگر شخص تا سن بازنشستگي زنده باشد، نيازمند درآمدی، ترجيحاً به صورت مستمری است تـا بتواند نيازهای مالي خود، مانند هزينه رو به افزايش درمان بيماري ها را در دوران كهولـت سـن مرتفع كند. علاوه بر آن، در كشورمان به دليل وجود برخي مولفه های فرهنگـي در خـانواده هـا، پس از تحصيل و ازدواج فرزندان و تشكيل خانواده و مراودات جديد،هزينه هـای افـراد مـسن و بازنشسته نه تنها كاهش نمي يابد، بلكه افزايش نيز مي يابد. در چنين شرايطی، فرد بازنشـسته و خانواده اش، نيازمند حمايت مالی بيشتری هستند.

بیمه‌های‌ مستمری  (به نقل از سایت بیمه مرکزی)

در بیمه‌ نامه‌های‌ مستمری‌، بیمه‌ گر پرداخت‌ مستمری‌ را برای‌ مدت‌ معین‌ و یا تمامی‌ حیات‌ بیمه‌ شده‌ (مادام العمر) تعهد می‌كند. این‌ نوع‌ بیمه‌ نامه‌ در كشورهای‌ پیشرفته‌ و مترقی‌ با استقبال‌ و درخواست‌ عامه‌ مردم‌ مواجه‌ شده‌ است‌. به‌ عبارت‌ ساده‌تر بیمه‌ های‌ مستمری‌ به‌ كار افرادی‌ می‌آید كه‌ در دوران‌ حیات‌ و فعالیت‌ خود سرمایه‌ای‌ را اندوخته‌اند و اینک می‌خواهند حداكثر بهره‌ را از آن‌ بگیرند. معمولا افرادی‌ كه‌ نگران‌ حال‌ بازماندگان‌ خود نیستند و نمی‌خواهند ارثیه‌ای‌ از خود برجای‌ گذارند و مایل‌ نیستند در دوران‌ پیری‌ و از كارافتادگی‌ با مشكلات‌ مالی‌ مواجه‌ گردند روبه‌ سوی‌ بیمه‌های‌ مستمری‌ می‌آورند.

بیمه‌های‌ مستمری‌ دارای‌ انواع‌ متفاوت و متنوعی به‌ شرح‌ زیر است‌:

  • مستمری‌ با برگشت‌ حق‌ بیمه‌
  • مستمری‌ متغیر
  • مستمری‌ مضاعف‌
  • مستمری‌ مخفف‌
  • مستمری‌ با فاصله‌
  • مستمری‌ بلافاصله‌