بیمه

دنیای مدرن امروزی علاوه‌بر اینکه بسیاری از رنج‌های فیزیکی را کم کرده اما پر از حواشی، ازدحام، پیچیدگی، خطرات و مسائل و اتفاقاتی بوده که پیش‌بینی آن‌ها در بیشتر موارد سخت یا نشدنی است. ما انسان‌ها در خصوص کار‌هایی که انجام می‌دهیم مسئول هستیم؛ تفاوتی در عمدی یا غیرعمدی بودن انجام کار وجود ندارد، در هر صورت مسئولیت آن به عهده ما خواهد بود.

نتیجه فعالیت‌های روزمره ما ممکن است منجر به آسیب دیدن خودمان یا شخص دیگری بشود؛ بخاطر اینکه در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای بتوان سریع‌تر به جریان عادی زندگی برگشت، بیمه‌ای تحت عنوان بیمه مسئولیت مطرح شد