بیمه

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت کارفرما مقابل کارکنان

از انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی حرفه‌ای می‌توان به بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان (به مجموعه‌ای از متخصصان که کادر درمانی را تکمیل می‌نمایند، اصطلاحا پیراپزشک گفته می‌شوند) اشاره نمود. در این بیمه‌ نامه تمام مسئولیتی که پزشکان و پیراپزشکان در برابر بیماران خود دارند تحت پوشش بیمه‌ نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان قرار می‌گیرد و چنانچه پزشک و یا پیراپزشک به صورت غیر عمدی یعنی در اثر خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور در انجام معالجه، تجویز نادرست، عمل‌های جراحی، باعث صدمات جسمانی، روانی و یا فوت بیمار شود و طبق قانون و نظر مراجع ذیصلاح مقصر و مسئول شناخته شود، بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان آن را جبران خواهد نمود.

خسارت‌های تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

1- غرامت نقص عضو

درصورتی‌که در اثر اشتباه، غفلت و یا قصور پزشک یا پیراپزشک بیمار دچار نقص عضو شود، بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان موظف به پرداخت خسارت به بیمار است. سقف خسارت مورد تعهد و قابل پرداخت توسط پزشک بیمه‌گذار تعیین می‌گردد

2- غرامت فوت

درصورتی‌که در اثر اشتباه، غفلت و یا قصور پزشک یا پیراپزشک بیمار فوت نماید، ورثه مستحق دریافت غرامت فوت از بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان هستند. مبلغ غرامت قابل پراخت معادل مبلغ دیه در ماه‌های عادی و ماه‌های حرام است.

آیا خرید بیمه مسئولیت پزشکان اجباری است؟

در قانون این موضوع اجبار نشده است. اما در برخی موارد در صورتی که پزشک یا پرستاری قصد داشته باشد در یک مرکز درمانی یا بیمارستان یا کلینیک مشغول به فعالیت باشد، امکان دارد که آن مرکز درمانی، فعالیت شخص را منوط به داشتن بیمه پزشکان نماید. همچنین توجه داشته باشید که در صورتی که فاقد بیمه باشید و مشکلی بروز کند، می بایست خسارت را خودتان پرداخت کنید که اصلاً به صرفه نخواهد بود. وقتی مقایسه قیمت بیمه مسئولیت پزشکان با تعهداتی که در این بیمه نامه دریافت خواهید کرد را داشته باشید، متوجه به صرفه بودن خرید بیمه خواهید شد.

آیا دانشجوی پزشکی یا رزیدنت هم می تواند بیمه مسئولیت خریداری کند؟

بله این امکان وجود دارد که دانشجوی پزشکی یا پرستاری و همچنین رزیدنت هم نسبت به خرید بیمه مسئولیت اقدام کنند. اما نکته حائزاهمیت این است که حتماً در هنگام تکمیل پرسشنامه باید این موضوع را قید نمایند و حق بیمه مربوط به آن را هم پرداخت کنند. چرا که معمولاً بیمه گر به دلیل افزایش ریسک، حق بیمه بیشتری برای دانشجو یا رزیدنت دریافت خواهد کرد.

سقف پرداخت بیمه پزشکان چقدر است؟

سقف پرداخت خسارت در این بیمه نامه را شما تعیین می کنید. البته این سقف نمی تواند از معادل یک دیه در زمان خرید بیمه نامه کمتر باشد. اما با توجه به اینکه هر سال دیه افزایش پیدا می کند می توانید بیشتر از سقف معمول از شرکت بیمه درخواست تعهدات غرامت فوت و نقص عضو نمایید. همچنین امکان بروز بیش از یک خسارت در طول بیمه نامه هم وجود دارد که ایجاب می کند برای احتیاط بیشتر، سقف بیشتری را انتخاب نمود.