بیمه

بیمه ماشین آلات پیمانکاران

بیمه تضمین کیفیت ساختمان
بیمه ریسک های تکمیل شده
بیمه تمام خطر پیمانکاران
بیمه تمام خطر نصب
بیمه جامع پروژه

بیمه ماشین آلات، تمامي خسارت‌هاي وارده به بدنه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاری که به هرعلت ازجمله خطرات طبيعي و ساير خطرات به جز موارد استثناء شده، درحین کار يا توقف ماشين آلات، ترانزيت در راه، در زمان احداث یا بهره برداری به ماشین آلات وارد شود را جبران می‌نماید. بیمه بدنه بیل مکانیکی، بیمه لیفتراک و .. همه از انواع بیمه ماشین آلات می‌باشند.

ارزش ماشین آلات در این بیمه نامه نقش بسیار تعیین کننده‌ای را دارند، ارزش ماشین آلات شامل ارزش جایگزینی نوی مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و هزینه نصب، درصورت وجود،‌ مي‌باشد. محدوده پوشش بیمه‌ای ماشين آلات صرفا در محل اجراي پروژه ها يا سايت محل فعاليت آن‌ها مي‌باشد. مدت بیمه حداکثر یکسال می‌باشد که می‌تواند بنا به درخواست بیمه‌گذار تمدید گردد.

 

بیمه ماشین آلات برای چه کسانی است؟

مخاطبین این بیمه نامه شامل:

  • مالكان يا اجاره كنندگان ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در دوره احداث یا نصب پروژه ها و همچنين در دوره بهره برداري از آن‌ها
  • شرکت‌های تولید کننده، فروشنده و یا لیزینگ انواع ماشین آلات

سقف پوشش بیمه ماشین آلات

میزان و نوع خسارت پیش آمده در این بیمه نامه در برآورد خسارت مهم می باشد، چراکه ممکن است خسارت جزئی و یا خسارت کلی برای مورد بیمه اتفاق بیافتد که بیمه گذار می‌تواند در طول مدت داشتن بیمه نامه تا سقف ارزش مورد بیمه که در بیمه نامه درج شده از این بیمه نامه در جبران خسارات استفاده نماید.

حق بیمه ماشین آلات چقدر است؟

میزان حق بیمه ماشین آلات بر اساس چند گزینه مهم محاسبه می‌شود:

  • طبقه بندی نوع ماشین آلات
  • ریسک سنجی و نظر کارشناسی که قبل از صدور توسط کارشناس بیمه بر اساس ریسک
  • سنجی مورد بیمه و محل فعالیت مورد بیمه ارائه می‌شود
  • ارزش ماشین آلات بیمه شده

پرداخت خسارت بیمه ماشین آلات

‌بیمه‌گذار در حین وقوع خسارت و یا پس از وقوع آن باید ضمن انجام کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از بیشتر شدن خسارت، مراتب را در مدت تعیین شده در بیمه‌نامه بصورت مکتوب به ‌بیمه‌گر اطلاع دهد.

فرآیند دریافت خسارت

بعد از آنکه ‌بیمه‌گذار به صورت مکتوب خسارت را اعلام نمود و پرونده تشکیل شد، بررسی‌های فنی بر روی خسارت اعلام شده انجام و در نهایت چک خسارتی با ارائه معرفی‌نامه و کارت شناسایی قابل پرداخت به ‌بیمه‌گذار می‌باشد.