بیمه

بیمه ریسکهای تکمیل شده

بیمه تضمین کیفیت ساختمان
بیمه ماشین آلات پیمانکاران
بیمه تمام خطر پیمانکاران
بیمه تمام خطر نصب
بیمه جامع پروژه

بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی خسارت‌های وارد به انواع سازه های احداث شده در زمان بهره برداری از قبيل ساختمان‌های مسكونی، اداری، تجاری، برج ها،‌ جاده ها، راه آهن، فرودگاه، كانال‌های آبياری، پلها، تونلها، سدها، موج شکن و اسكله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نيز انبارها و معادن را تحت پوشش قرار ميدهد.

بيمه ریسک‌های تكميل شده ساختمانی از نوع بیمه با خطرات معين بوده و خسارت‌هایي که در متن بیمه‌نامه ذکر گردیده است را تحت پوشش قرار دهد.

    خطرات تحت پوشش در بیمه ریسک‌های تکمیل شده ساختمانی : 

  • خرابکاری غیر گروهی

  • طوفان ، گردباد ، تندباد

  • سقوط ، تصادم ، واژگونی

  • صاعقه ، انفجار، آتش‌سوزی

  • سیل ، طغیان آب ، امواج دریا

  • زلزله ، زلزله دریایی ، آتشفشان

  • برف ، بهمن ، یخ‌ زدگی ، يخ شناور

  • رانش زمین، نشست زمین ، لغزش زمین ، ریزش کوه یا صخره

  • تصادم یا سقوط اشیاء از هر وسیله نقلیه زمینی، هوایی یا آبی

  • خسارت‌های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات به منظور اطفای حریق