اهداف کلان بیمه پردیس

 • ارائه محصولات و خدمات نوین

 • توسعه فناوری اطلاعات و بیمه دیجیتال

 • ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان در سایه دانایی و اخلاق حرفه ای

 • ایفای نقش مؤثر در بازار بیمه و استقرار رقابت حرفه ای

 • گسترش صنعت و افزایش ضریب نفود بیمه از طریق نو آوری و باز مهندسی نظام توزیع

مزیت های شرکت بیمه پردیس

 •  سیستم های قوی و سریع و هوشمند بیمه گری  CORE INSURANCE

 • محصولات و خدمات متمایز

 • کانال های نوین عرضه خدمات و محصولات بیمه دیجیتال

 • سرمایه گذاری و همکاری با استارتاپ های بیمه ای و مالی

 • سازمان چابک و یادگیرنده

 • نیروی انسانی مجرب

 • مدیریت حرفه ای در بیمه گری و سرمایه گذاری

 • سهامداران کاملا خصوصی

ارزش یک ایده در استفاده از آن است.

– بیمه پردیس –

برخی از مشتریان حقوقی ما