بیمه

بیمه دام و طیور

بیمه فساد کالا در سرد خانه
بیمه تجهیزات الکترونیکی
بیمه آتش سوزی صنعتی
بیمه جنگ و شورش
بیمه اصناف

از دیرباز نياز شدیدی جهت‌ پوشش‌ خطرات دام و وجود بیمه دام احساس‌ می‌شد و به‌ همين‌ منظور در كشورهای اروپایی، بعضی ‌از اتحاديه‌ ها وام هایی به‌ كشاورزان‌ برای تأمين‌ بيشتر اعطا كردند و از طرف‌ ديگر بانكدارانی كه‌ اقدام‌ به‌ اعطای وام كرده‌ بودند، در صدد تأمين‌ و پوششی جهت‌ حفظ سرمايه‌ های خود برآمدند.

زيرا در بعضی از سال ها بروز امراض‌ مسری دهان‌ و پا در بين‌ دام ها، سرمايه‌ های وام‌ دهندگان‌ را به‌ خطر انداخت‌ و موجب‌ ضررهای هنگفتی به‌ آن‌ها گرديد؛ به‌ همين‌ دلیل وجود چنين‌ پوشش‌ بيمه‌ ای می تواند برای جبران‌ این خسارت ها‌ مفيد واقع‌ شود.

در بيمه دام‌، حيوانات‌ در مقابل ‌مرگ‌ ناشی ‌از حوادث، بیماری ها و يا حوادث‌ ناشی از حمل‌ و نقل‌ و عدم‌النفع ‌ناشی از امراض‌ دهان‌ و پا بيمه‌ می شوند. اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ معمولاً برای حيواناتی مثل‌ اسب‌، گاو و گوسفند صادر می شود و برای ‌بیماری هایی ‌مانند سياه‌ زخم‌ و امراض دهان ‌و پا، بيمه‌ نامه‌ جداگانه‌ و پوششی مجزا صادر می شود.

خسارت های تحت پوشش بيمه‌ دام‌ :

پوشش های بيمه ‌ای كه‌ در تعهد بيمه ‌گر برای جبران‌ خسارت‌ قرار دارد، به‌ شرح‌ زير است‌:

 • مرگ‌ ناشی از امراض‌ طبيعی
 • بيماری
 • نقص‌
 • حوادث‌ (شامل‌ فوت‌ ناشی از آتش سوزی و صاعقه‌)

خسارت های خارج‌ از پوشش بيمه دام:

 • خسارت های‌ از كار افتادگی دام‌ و يا مفيد نبودن‌ برای كار و هدفی كه‌ نگهداری می شده.
 • خسارت های‌ ناشی از اعمال‌ جراحی، تلقيح‌ و مايه‌ كوبی (Inoculation)، مگر اينكه‌ اين‌ موارد به‌ منظور جلوگيری از مرض‌ و يا بيماری های ناشی از حادثه‌ انجام‌ گیرد.
 • خسارت های‌ ناشی از غفلت‌ بيمه ‌گذار و كاركنان‌ وی در حفظ و نگهداری يا اعمال‌ عمدی كه‌ منجر به‌ جراحت‌ و يا مسموميت‌ احشام‌ گردد.
 • خسارت های ‌ناشی ‌از هرگونه‌ حمل ‌و نقل‌ دريایی احشام‌ به ‌غير از حمل‌ از طريق‌ خطوط مجاز آبی داخلی.
 • خسارت های‌ ناشی از جنگ‌.
 • خسارت های‌ ناشی از جنگ‌ داخلی، شورش‌، آشوب‌، اغتشاش‌ و بلوا.
 • مرگ‌ ناشی از امراض‌، جراحت های ناشی از حوادث‌، آتش ‌سوزی، صاعقه‌، طوفان‌ و يا در حال‌ حمل‌.

 

خسارت های ناشی از بروز حوادث قهری و بلایای طبیعی، همواره می تواند برای تولیدکنندگان بخش دامپروری مشکلات فراوانی به وجود آورد و زندگی اقتصادی آن ها را در معرض خطرات جدی قرار دهد. از این رو دوام و بقای فعالیت ‌های تولیدی در این بخش نیازمند حمایت ‌های جدی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است. در بین سیاست ‌های مختلف حمایتی، بیمه دام به عنوان راه حل مفید و مناسب برای مقابله با این خطرات، همیشه مورد تأکید بوده است. بیمه دام به دامداران کمک می‌کند تا به منظور کاهش خطرات، برنامه های مدیریتی و استراتژی ‌های بهتر و پایدارتری را به کار برند.

انواع بیمه دام، طیور، آبزیان

 • بیمه دام صنعتی

 • بیمه گاو های اصیل در واحدهای سنتی-بهداشتی

 • بیمه گاو های بومی-آمیخته

 • بیمه گاو های مراکز اصلاح نژاد

 • بیمه پرواربندی‌ ها

 • بیمه گاو میش

 • بیمه اسب

 • بیمه شتر

 • بیمه گوسفند و بز

 • بیمه زنبور عسل

 • بیمه کرم ابریشم

 • بیمه طیور نیمچه گوشتی

 • بیمه طیور تخمگذار تجارتی

 • بیمه طیور مادر

 • بیمه طیور اجداد و لاین گوشتی

 • بیمه طیور اجداد تخمگذار

 • بیمه بوقلمون گوشتی

 • بیمه شتر مرغ

 • بیمه بلدرچین (مادر وگوشتی)

 • بیمه ماهیان سردآبی

 • بیمه ماهیان گرم آبی

 • بیمه میگوی پرورشی