بیمه

بیمه جنگ

بیمه سکان کشتی در برابر اشخاص ثالث
بیمه بر مسئولیت سازندگان کشتی
بیمه بدنه و ماشین آلات (H&M)
بیمه حمایت و غرامت (P&I)
بیمه آلودگی دریا

بیمه جنگ 

بيمه عقدی يا قراردادی است بين بيمه گر و بيمه گذار که بيمه گر متعهد ميگردد در ازای دريافت حق بيمه در صورت وقوع حادثه خسارت واقع شده را جبران کند و يا وجهی را بپردازد.این قرارداد همچون سایر قراردادها دارای شرایطی است که در آن تعهدات طرفین معامله مشخص شده است ، شرکت های بیمه بعضی از ریسک ها را بدلیل فاجعه بار بودن و بالا بودن حجم خسارت های وارده بیمه نمی کنند.

و در شرایط بیمه نامه به طور مشخص این قبیل ریسک ها را جرو استثنائات بیمه نامه قرار میدهند ، خطر جنگ در این گروه از ریسک ها قرار دارد.
جنگ پدیده ای شوم و ویرانگر در بین جوامع بشر است که قدمتی به بلندای تاریخ دارد . چه تمدن ها که به دلیل جنگ نابود شده اند و چه هزینه های سنگینی انسان ها بابت جنگ پرداخته اند. درعصر کنونی با وجود پیشرفت های خیره کننده همچنان سایه شوم جنگ بر سر انسان مدرن امروزی باقی مانده است و تمام دست آوردهای بشر را بیش از پیش تهدید میکند.در قوانین بیمه خطر جنگ در تمام قراردادها جزو استثنائات بوده و شرکت های بیمه خسارت های ناشی از جنگ را پوشش نمی دهند. هرچند امکان خرید پوشش جنگ به صورت یک پوشش اضافی با پرداخت حق بیمه اضافی و در صورت توافق با شرکت بیمه در مواردی امکان پذیر است لیکن این خطر در تمام بیمه نامه ها بصورت یک استثناء از تعهدات بیمه گر خارج است

در حالت کلی، پوشش فراهم شده از سوی کلوپهای P&I، جامع‌تر از پوششی است که توسط سایر بیمه‌گران در بازار تجاری عرضه می‌شود. با این حال، یک مالک کشتی می‌تواند این نوع بیمه ­نامه را متناسب با حوزه عملیاتی و تجاری خود با پرداخت حق بیمه اضافی در بازار تجاری بیمه ­های دریایی تحت پوشش قرار دهد.

اهم خطرات تحت پوشش بیمه نامه‌ جنگ می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  •  بیمه خسارت و زیان وارد شده به کشتی
  •  حمایت و پرداخت غرامت انواع خطرات جنگ تحت پوشش P&I کلاس یک
  • بیمه توقیف و تغییر مسیر