بیمه حوادث گروهی از جمله بیمه نامه‌های خوش قیمت در حق بیمه و تقریبا مرسومی است که بیشتر سازمان‌ها و ادارت دولتی و حتی بیشتر شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی برای کارمندان خود انجام می‌دهند. بیمه حوادث گروهی بیمه نامه‌ای است که در مقابل حق بیمه اندکی که دارد پوشش‌های مناسب بیمه‌ای را در صورت حادثه و فوت به علت حادثه و فوت طبیعی به بیمه گذاران خود ارائه می‌دهد.

 

بیمه حوادث گروهی چیست؟

بیمه حوادث گروهی یا همان بیمه عمر و حوادث گروهی در واقع متشکل از دو بیمه نامه مستقل از هم، بیمه عمر و بیمه حوادث است.
بیمه عمر این بیمه نامه در واقع بیمه نامه عمر زمانی است و همه پوشش‌ها و مزایای بیمه عمر زمانی را برای بیمه گذار فراهم می‌کند. بدین صورت که در صورت فوت بیمه شده سرمایه خسارت فوت متعهد شده را شرکت بیمه پرداخت می‌نماید. بطور مرسوم مدت بیمه عمر زمانی گروهی یکساله می‌باشد. در بیمه نامه‌های عمر گروهی با توجه به سرمایه فوت درخواستی و میانگین سن، حق بیمه مشخص می‌گردد. معمولا روال اینگونه است در شرکت‌ها و سازمان‌ها، هر سال با توجه به پرداخت حق بیمه سالانه از طریق کسر از حقوق و تا زمانی که مشغول به کار باشند و قبل از بازنشستگی پرسنل این بیمه نامه را داشته باشند.

بیمه عمر و حوادث گروهی مناسب چه کسانی است؟

بیمه عمر و حوادث گروهی

مزایای بیمه عمر گروهی چیست؟

 • قیمت بسیار ارزان
 • همه افراد تحت پوشش با داشتن طبقه های شغلی مختلف دارای نرخ بیمه یکسانی می باشند
 •  امکان خرید قسطی این بیمه نامه است که حق بیمه فرد بیمه شده به صورت تقسیط ماهانه از حقوقشان کم می شود، که این یکی از برترین مزایای بیمه عمر و حوادث گروهی است.
 • نداشتن چکاپ پزشکی
 • انعطاف پذیر بودن بیمه عمر و حوادث گروهی این امکان را دارد که اگر در طول مدت داشتن این بیمه نامه تعداد نفراتی به سازمان ها و یا ادارات و شرکت‌هایی  که این بیمه نامه را دارند  اضافه و یا کم شود ، می‌توان تغییراتی را در لیست افراد بیمه شده ایجاد نمود.
با توجه به مزایا و پوشش‌هایی که بیمه عمر و حوادث گروهی دارد، بهتر است که برای تمامی افراد شاغل در همه طبقات شغلی این بیمه نامه تهیه شود.
از کارمندان اداری که ریسک کاری چندانی ندارند تا برسد به گروه‌های شغلی پر خطر از جمله کارگران تولیدی و عملیاتی که خطرات شغلی بسیار بالایی را دارند. استفاده از پوشش‌های این بیمه نامه در زمان حادثه‌، همه افراد شاغل در قبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی به این بیمه نامه نیاز دارند و می‌‌توانند تحت پوشش قرار گیرند.

انواع بیمه عمر گروهی

بیمه عمر ساده زمانی انواع خاصی ندارد (برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید) و با توجه مدت زمان و میانگین سنی پرسنل حق بیمه اعلام و فرد تحت پوشش می گیرد.  اما در بیمه حوادث گروهی ریسک خطر گروه کارکنان که بیمه می شوند در تعیین بیمه حوادث گروهی موثر است. بدین ترتیب در این بیمه نامه در چند طبقه ریسک بیمه حوادث گروهی ارائه می‌گردد:
 • بیمه حوادث گروهی کارکنان اداری
 • بیمه حوادث گروهی کارگران
 • بیمه حوادث گروهی دانش آموزی و دانشجویی و …

 

پوشش‌های این بیمه نامه شمال چه مواردی می‌شود؟

با توجه به ماهیت این بیمه نامه که دو بیمه (بیمه عمر و  بیمه حوادث) را شامل می‌شود، پوشش‌ها به قرار زیر هستند:
 • فوت به هر علت
 • نقص عضو جزئی و کلی و ازکارافتادگی دائم
 • هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث از قبیل هزینه پزشکی ناشی از حادثه ، هزینه‌های بستری در بیمارستان و سایر هزینه‌های درمانی