بیمه

بیمه جنگ

بیمه مسئولیت نسبت به اشخاص ثالث
بیمه بار همراه مسافر
بیمه بدنه هواپیما
بیمه سرنشینان

بیمه های جنگ به منظور بیمه‌کردن خطرات ناشی از جنگ،اقدامات تروریستی و دیگر موارد مرتبط که در بیمه نامه بدنه استثنا گردیده اند در ارتباط با انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک مورد استفاده قرار می‌گیرند. تولید کنندگان ،مالکان، بهره برداران و در اختیار دارندگان انواع هواپیما ها هلیکوپترها و هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند.