بیمه

بیمه بر مسئولیت سازندگان کشتی

بیمه سکان کشتی در برابر اشخاص ثالث
بیمه بدنه و ماشین آلات (H&M)
بیمه حمایت و غرامت (P&I)
بیمه آلودگی دریا
بیمه جنگ

بیمه کشتی (شناور) یا بیمه دریایی یکی از انواع پوشش‌های بیمه‌ای بسیار پرکاربرد است که خطرهای مرتبط با کشتی‌ها، انواع شناور و حمل و نقل دریایی را پوشش می‌دهد. خطرات تحت پوشش بیمه کشتی در اکثر موارد شامل بدنه کشتی، محموله آن، بیمه مسئولیت و ناحیه درون دریا است. با توجه به اهمیت حمل و نقل دریایی و جابه جایی بار توسط کشتی‌ها، قوانین بین المللی و کنوانسیون‌های جهانی در مورد بیمه کشتی ایجاد شده است. با استفاده از خدمات بیمه کشتی شرکت بیمه پردیس، می‌توانید از انواع پوشش بیمه دریایی برای پرداخت خسارت‌های احتمالی استفاده کنید.

تفاوت بیمه زمانی و بیمه سفر کشتی؛ پوشش‌های مختلف بیمه کشتی

پوشش‌های بیمه کشتی به طور کلی به دو دسته بیمه زمانی و بیمه سفرکشتی تقسیم می‌شوند. مبنای انواع بیمه نامه‌های کشتی و شناورهای دریایی بر اساس همین دو دسته بیمه زمانی و بیمه سفر قرار دارد. بیمه زمانی کشتی که به آن Time Insurance می گویند، خطرات و خسارات کشتی را طبق بندهای بیمه نامه در مدت زمان خاصی (برای مثال یک سال) تحت پوشش قرار می‌دهد. در مقابل بیمه سفر کشتی یا Voyage Insurance تنها خسارات و خطراتی که ممکن است کشتی در طول یک سفر معین از بند مبدأ تا بندر مقصد با آن رو به رو شود را پوشش می‌دهد. هر کدام از این نوع پوشش‌های بیمه کشتی کاربردهای مختلفی دارند. در ادامه بیشتر با انواع بیمه کشتی آشنا می‌شویم.

اهداف بیمه نامه

این نوع ،بیمه مسئولیت سازندگان کشتی‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد و کاربرد آن برای حوضچه‌های تعمیراتی و یا کارخانجات ساخت شناورها می‌باشد.

مخاطبین این بیمه نامه چه کسانی هستند؟

کلیه سازندگان کشتی ها به این بیمه نامه نیاز دارند.

خطرات تحت پوشش

خطرات مندرج در این پوشش شامل مسئولیت های احتمالی سازندگان شناورها جهت ساخت وبه آب اندازی کشتی ها را طبق شرایط و مفاد مقرر در کلوز بیمه نامه تحت پوشش قرار می دهد .

شرایط عمومی بیمه نامه

این بیمه نامه تابع شرایط عمومی قوانین و مقررات بیمه ای مصوب بیمه مرکزی ، قانون بیمه مصوب سال 1316 و سایر قوانین و مقررات عمومی بیمه است .
علاوه بر این بیمه نامه یاد شده تابع شرایط خصوصی حاکم بر بیمه نامه صادره، تحت مجموعه شرایط کلوز 351 انستیتوبیمه گران لندن (مورخ 1/6/88) بوده و به عنوان کلوزاستاندارد و بین المللی در تمام نقاط دنیا مورد استفاده قرار می گیرد .