بیمه

بیمه بدنه و ماشین آلات (H&M)

بیمه سکان کشتی در برابر اشخاص ثالث
بیمه بر مسئولیت سازندگان کشتی
بیمه حمایت و غرامت (P&I)
بیمه آلودگی دریا
بیمه جنگ

بیمه کشتی و شناور

حمل و نقل دریایی نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل از قدمت بسیار بیشتری برخوردار بوده و به لحاظ حجم و مقدار کالای جابجا شده نیز دارای بیشترین سهم می‌باشد؛ به گونه‌ای که حسب آخرین آمار موجود حدود 90 درصد کالاها در تجارت بین‌المللی از طریق دریا حمل می‌گردد که این خود بیانگر اهمیت بسزایی است که بیمه‌های کشتی در میان سایر رشته‌های بیمه‌ای دارد.

 بیمه‌نامه بدنه و ماشین آلات شناورها (H&M)

همانطور که از نام آن پیداست بیمه بدنه و ماشین آلات شناورها، خسارت وارد شده به بدنه کشتی‌ها و انواع شناورها را تحت پوشش قرار می‌دهد. این بیمه نامه براساس کلوزهای انستیتو بیمه گران لندن طراحی شده است. این کلوزها به صورت بین المللی و در تمام مؤسسات بیمه‌ای معتبر جهان استفاده می‌شوند:

۱- کلوز ۲۸۰ (زمانی) تمام خطر

موارد زیر مهم‌ترین خطرات تحت پوشش کلوز ۲۸۰ بیمه نامه بدنه و ماشین آلات شناورها هستند:

  • خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
  • آتش سوزی و انفجار
  • تفدیه یا jettison به دریا انداختن محمولات جهت نجات کشتی و ما بقی کالاها
  • خسارت وارده به کشتی در اثر برخورد با اسکله و تأسیسات بندری یا سکوها
  • خسارت ناشی از تخلیه، بارگیری و یا سوخت گیری
  • خسارت ناشی از ترکیدن دیگ و یا شکست شفت
  • خسارت ناشی از خطای کاپیتان و یا خدمه و یا راهنما
  • سه چهارم خسارت ناشی از مسئولیت تصادم (در صورت برخورد کشتی با کشتی دیگر چنانچه کشتی مورد بیمه، مقصر حادثه باشد، علاوه بر خسارت وارده به کشتی مورد بیمه، سه چهارم خسارت کشتی مقابل نیز، قابل جبران می‌باشد.)
  • زیان همگانی
  • هزینه‌های نجات

۲- کلوز ۲۴۸ (زمانی) بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی

این کلوز خسارت کلی شناورها به همراه سه چهارم مسئولیت تصادم و زیان همگانی و هزینه‌های نجات شناورها را مورد پوشش قرار می‌دهد. به این ترتیب چنانچه کشتی به علت یکی از خطرات تحت پوشش غرق گردد و یا از بین برود خسارت قابل پرداخت خواهد بود. ولی خسارت جزئی تحت پوشش این کلوز نمی‌باشد.

۳-کلوز ۲۸۹ (زمانی) بیمه نامه شناورها

این کلوز نیز خسارت کلی و یا از بین رفتن کامل کشتی به همراه هزینه‌های نجات آن را تحت پوشش قرار می‌دهد.

۴-کلوز ۳۴۶ (زمانی) یک بیمه تمام خطر و کامل

این کلوز یکی از کاملترین کلوزهای موجود بوده که تمامی خسارت مشمول عنوان جزئی و کلی را پوشش می‌دهد و ویژه شناورهای صیادی است. اگر به دنبال یک بیمه نامه کامل برای کشتی صیادی خود هستید، کلوز ۳۴۶ بهترین گزینه خواهد بود.

۵-کلوز ۲۸۱ بیمه کشتی در مقابل خطرات جنگ

کلوز ۲۸۱ خطرات مربوط به زمان جنگ را تحت پوشش می‌دهد و شامل موارد اضافی است که می‌توانید از طریق ثبت درخواست مشاوره و تماس با کاشناسان حرفه‌ای آسماری از جزئیات موارد اضافه تحت پوشش آن اطلاع پیدا کنید.