بیمه

بیمه بار همراه مسافر

بیمه مسئولیت نسبت به اشخاص ثالث
بیمه بدنه هواپیما
بیمه سرنشینان
بیمه جنگ

پوشش های مربوط به بار همراه مسافر در بیمه مسافرتی

درصورت گم شدن بار توسط شرکت هواپیمایی حامل، علاوه بر خسارتی که حامل بار ملزم به پرداخت آن است، شرکت بیمه گر ما به التفاوت آن را تا سقف مشخصی برای بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، به بیمه گذار پرداخت می کند. به همین دلیل بیمه گذار باید لیستی از محتویات بار و مشخصات آنها، ازجمله حدود قیمت و تاریخ خرید هر کالا و همچنین میزان خسارت پرداختی توسط شرکت حامل را به شرکت بیمه گر ارائه نماید.
پرداخت خسارت براساس روش توصیه شده به وسیله سازمان های بین المللی حمل بار محاسبه خواهد شد.حداقل زمان لازم برای اینکه بار همراه مسافر مفقود دائم محسوب شود، توسط شرکت حامل تعیین می شود و کمتر از 21 روز نمی باشد.تعهد شرکت های بیمه گر شامل پول، جواهرات، کارت های اعتباری و نقدی و هرگونه سند نمی شود.
در صورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد، شرکت بیمه گر هزینه تأخیر در ورود بار را هر ماه به شرط آنکه شرکت هواپیمایی وابسته به انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) باشد، پس از گذشت حداقل 6 ساعت تأخیر، برای خرید ملزومات اساسی و تا سقف مشخصی پوشش می دهد.در تمام موارد باید اسناد و مدارک بیانگر وقوع حادثه، که به تأیید شرکت هواپیمایی رسیده، به همراه درخواست خسارت بیمه گذار باشد.
در صورت بروز حادثه شرکت بیمه گر متعهد به ارائه راهنمایی های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و وسایل شخصی به بیمه گذار و همکاری برای یافتن آن خواهد بود. درصورت پیدا شدن وسایل نامبرده، انتقال آن به مقصد مورد نظر بیمه گذار یا کشور محل اقامت او توسط شرکت بیمه گر، بیمه گذار متعهد به استرداد خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار براساس این بیمه نامه خواهد بود.
در صورت تاخیر کمتر از 4 ساعت انجام پذیرایی مناسب حداقل نوع اول با توجه به امکانات فرودگاهی، فراهم کردن امکان برقراری ارتباط تلفنی برای اطلاع رسانی، تغییر پرواز در صورت درخواست مسافر. درصورت حداقل 6 ساعت تأخیر حرکت، شرکت بیمه گر به شرط ارائه نسخه اصلی صورت حساب های مربوط، متعهد به پرداخت هزینه های اضافی متحمل شده به دلیل این تأخیر (از قبیل هزینه های حمل و نقل، اقامت درهتل و همچنین غذا) می باشد. خسارت به ازای میزان تاخیر بر اساس ساعت حداکثر تا مبلغ 180 یورو می باشد.
این تعهد شامل تأخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت های هواپیمایی، فرودگاه های مبدا و مقصد و یا شرکت های خدماتی طرف قرارداد آن ها و همچنین تأخیر های مربوط به پروازهای چارتر و غیر عادی نمی باشد.
قبل از آنکه درخواست خسارتی به موجب این بخش از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد، بیمه گذار باید تأییدیه کتبی درمورد تاریخ و زمان حرکت و دلایل تأخیر را از شرکت حامل یا نمایندگان آن ها دریافت نماید.
خسارت های مربوط به این بخش از تعهدات از زمانی که به موجب تأییدیه رزرو جا، برای حرکت بیمه گذار مقرر بوده است، محاسبه خواهد شد.