بیمه

بیمه باربری واردات و صادرات

بیمه مسئولیت شرکت های باربری

بیمه باربری داخلی

بیمه باربری واردات-صادرات پردیس پوششی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می‌شود در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار چنانچه در جریان حمل کالا و در نتیجه وقوع خطرات بیمه شده کالا تلف شده یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه‌هایی را در ارتباط با این خطرات متحمل شود زیان وارده و هزینه‌های انجام شده را جبران نماید.

از سال 1982 به بعد شرایط ‌بیمه‌نامه در سه كلوز A,B,C که اصولا به نفع بیمه گذاران می‌باشد تعریف شده است.

خطرات تحت پوشش كلوز  A

بیمه باربری با کلوز A  کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و بیشتر برای کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد .این بیمه كلیه خطرات به جزء بند‌های 4 ، 5 ، 6 ، 7، را كه موجب زیان و یا آسیب به مورد بیمه میگردد، تحت پوشش قرار می‌دهد .

خطرات تحت پوشش كلوز  B

این كلوز بجز بند‌های 4 ، 5 ، 6 ، 7 موارد استثنائات، خساراتی كه منطقا مرتبط با یكی از موارد ذیل باشد تحت پوشش قرار می‌دهد:

 • تمام خطرات تحت پوشش کلوز C
 • تلف یا آسیب وارده به كالای مورد بیمه كه علت آن یكی از موارد ذیل باشد :
 • فدا كردن كالا در جریان خسارت عمومی
 • به دریا انداختن كالا جهت سبك سازی كشتی یا به دریا افتادن كالا از روی عرشه كشتی
 • ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به كشتی ، شناور ، محفظه كالا ، كانتینر ، لیفت وان یا محل انبار .
 • زلزله، آتشفشان یا صاعقه
 • تلف شدن كلی هربسته دركشتی یاشناور و یا تلف كلی هر بسته

لازم به ذكر است هم اكنون علاوه بر خطرات مندرج در فوق، خطرات:

 • عدم تحویل یك بسته كامل كالا
 • دزدی
 • قلاب زدگی
 • آبدیدگی
 • روغن زدگی
 • شكست و ریزش
 • خسارات ناشی از كالاهای مجاور

نیز تحت پوشش قرار می‏گیرد.

خطرات تحت پوشش كلوز  C

این كلوز بجز بند‌های 4 ، 5 ، 6 ، 7 موارد استثنائات، خساراتی را كه منطقا مرتبط با یكی از موارد ذیل باشد تحت پوشش قرار می‌دهد:

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به‌گل نشستن و زمینگیر شدن ، برخورد باكف دریا ، غرق شدن ، یا واژگون شدن كشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل و نقل زمینی
 • تصادف یا برخورد كشتی ، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی بغیر از آب
 • تخلیه كالا در بندر اضطراری
 • فدا كردن كالا در جریان خسارت عمومی
 • به دریا انداختن كالا جهت سبك سازی كشتی