بیمه

بیمه انواع حفاری چاه

بیمه مهندسی انرژی
بیمه آلودگی محیط زیست
بیمه تاسیسات پتروشیمی
بیمه پالایشگاه نفت و گاز
بیمه انتقال نفت و گاز
بیمه تجهیزات فراساحلی
بیمه تجهیزات زیردریایی
بیمه عدم النفع
بیمه نیروگاه

بیمه مسئولیت حفر چاه

همه ساله در اثر حوادث مربوط به چاه افراد زیادی جان خود را دست می‌دهند، چه بطور مستقیم خود درگیر حادثه چاه شده باشند و یا افرادی به عنوان ناجی که در رابطه با نجات از چاه دارای هیچگونه اطلاع قبلی نبوده اند، اقدام به نجات محبوسین نموده که خود نیز طعمه حادثه شده اند.بطور کلی جهت کمک به هر نوع حادثه دیده بخصوص حوادث ناشی از چاه ابتدا می بایست  به فراگیری روش‌های عملیات نجات در حوادث چاه پرداخت و سپس با شناخت کافی راجع به چاه و خطرات حاصله از ریزش و انباشت گازهای خفه کننده آن و عوامل بوجود آورنده زمینه خفگی و ریزش را فراگرفت .

طبقات خطر مربوط به حفر چاه در بیمه مسئولیت حفر چاه:

  • حفر چاه به روش دستی برای هر حلقه چاه (طبقه ۸ )
  • کابل کشی ، شبکه و حفر چاه ارت (طبقه ۶)
  • حفر چاه با دستگاه و به روش مکانیزه (طبقه ۵)
  • کارکنان تخلیه چاه (طبقه ۴)

عوامل موثر در حق بیمه مسئولیت حفر چاه:

  • طبقه شغلی

  • تعداد کارکنان

  • هزینه پزشکی

  • غرامت جانی یا دیه

  • کلوزهای انتخابی

طبق مطالعات کارشناسی همه ساله چهار گروه اصلی از چاه ضربات جبران ناپذیری دریافت می نمایند:

۱- کسانی که در چاه سقوط می کنند
۲- کسانی که هنگام حفر چاه دچار حادثه یا خفگی می شوند
۳- کسانی که با تجربه کم اقدام به امداد و نجات حادثه دیدگان از چاه می کنند
۴- کارفرمایانی که بدون اخذ بیمه نامه و اقدامات ایمنی اقدام به استخدام چاه کن و حفر چاه می نمایند

علاوه بر افرادی که بطور مستقیم از حوادث مربوط به چاه صدمه می بینند ، دو گروه هم بطور غیر مستقیم از حوادث مربوط به چاه صدمه می بینند که این صدمات نیز گاها جبران ناپذیر و ویران کننده است،خانواده آسیب دیدگان از چاه و کارفرمایان این دو گروه اگر بدانند که با هزینه ای ناچیز می توانند عواقب مالی خود را کم کنند هرگز تعلل نمی کنند.


بطور کلی دونوع بیمه نامه برای غشر زحمت کش چاه کن توصیه می شود:

۱- حوادث انفرادی :این بیمه نامه توسط شخص چاه کن خریداری می شود و در طول ۲۴ ساعت کلیه حوادث قابل وقوع برای این افراد را پوشش می دهد.

۲- بیمه مسئولیت کارفرما خدماتی :این بیمه نامه توسط کارفرما خریداری می گردد ، در این بیمه نامه اگر کارفرما مسئول شناخته شود طبق شرایط عمومی بیمه نامه به زیان دیده دیه یا هزینه پزشکی پرداخت می گردد.