بیمه

بیمه سکان کشتی در برابر اشخاص ثالث

بیمه بر مسئولیت سازندگان کشتی
بیمه بدنه و ماشین آلات (H&M)
بیمه حمایت و غرامت (P&I)
بیمه آلودگی دریا
بیمه جنگ

اهداف بیمه

علاوه بر خطراتی که بدنه و ماشین‌آلات را تهدید می‌کند صاحبان شناورها به واسطه نوع فعالیت خویش مسئول حفظ سلامت کارکنان و وسایل آنها و محمولات مورد حمل نیز می‌باشند. به منظور جلوگیری از ضرر مالکان و برای ایجاد اطمینان در سفرهای دریایی کلوپ‌هایی تاسیس شده‌اند که به کلوپ‌های (پی اند آی)معروف می‌باشند که در سطح جهان دارای فعالیت بسیار گسترده‌ای بوده و خساراتی را که ناشی از مسئولیت مالکان می‌باشد را پوشش می‌دهند.

این بیمه نامه کلیه خطرات ومسئولیت های احتمالی مورد بیمه را در برابر اشخاص ثالث در دریا ( کلیه اجسام ثابت و متحرک در دریا ) را تا سقف مورد تعهد در بیمه نامه تحت پوشش بیمه قرار می دهد . علاوه براین کلیه مسئولیت بیمه گزار (مالک شناور) را در برابر کارکنان ، خدمه و مسافرین شناور را در طول عملیات دریایی و در مقابل حوادث و مسئولیت های ناشی از فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی را جبران می نماید.

در پوشش بیمه ای مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان ، خدمه و مسافرین شناور ، فرانشیز لحاظ نگردیده ، خسارت پرداختی بدون نیاز به رای دادگاه و صرفاً با تایید پزشک معتمد بیمه گر تا سقف مورد تعهد پرداخت می گردد.

این بیمه نامه تابع شرایط عمومی قوانین و مقررات بیمه ای مصوب بیمه مرکزی ، قانون بیمه مصوب سال۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات عمومی بیمه است .

علاوه بر این بیمه نامه یاد شده تابع شرایط خصوصی حاکم بر بیمه نامه صادره و تحت مجموعه شرایط کلوز ۳۴۴ انستیتو بیمه گران لندن بوده و به عنوان کلوزاستاندارد بین المللی در تمام نقاط دنیا مورد استفاده قرار می گیرد .

بیمه نامه با اعلام کتبی بیمه گزار یا بیمه گر قابل فسخ می باشد .چنانچه فسخ از جانب بیمه گزار باشد حق بیمه برگشتی می تواند بر مبنای روزشمار ویا کوتاه مدت محاسبه گردد ولی چنانچه از جانب بیمه گر فسخ گردد حق بیمه بصورت روزشمار برگشت می گردد.ضمناً در صورت تحقق شرایط ذیل بیمه نامه فسخ می گردد:

    شرایط Terminatin بند ۵ کلوز ۳۴۴انستیتوبیمه گران لندن (انفساخ):

علیرغم وجود هر نوع مقرراتی در این بیمه اعم از دست نویس، ماشین شده یا چاپی، مغایر با شرط حاضر ( شرط شماره ۵ ) مقررات این شرط حاکم خواهد بود.این بیمه در صورت تحقق هر یک از امور زیر بلافاصله و بطور اتوماتیک منفسخ می شود، مگر این که بیمه گر خلاف آن موافقت کرده باشد:

    هر گونه تغییر موسسه رده بندی کشتی و یا تغییر، تعلیق، عدم ادامه، لغو یا انقضاء مدت اعتبار رده بندی کشتی. اگر تغییر، تعلیق، عدم ادامه یا لغو رده بندی کشتی به علت خساراتی باشد که طبق ماده ( ۶ ) کلوز شرایط زمانی بدنه و ماشین آلات (۱/۱۱/۹۵) به کشتی وارد شده باشد یا چنانچه کشتی طبق شرایط جاری بیمه خطرات جنگ و اعتصاب موسسه بیمه گران لندن بیمه شده باشد ، شرایط فوق اعمال نمی گردد.

    هر گونه تغییر عمدی یا غیر ارادی در مالکیت یا پرچم کشتی، واگذاری اداره کشتی به مدیریت جدید یا اجاره کشتی به صوت لخت یا مصادره کشتی به منظور تملک یا استفاده

ضمناً در صورت مصادره کشتی به منظور تملک یا استفاده آن بدون اطلاع قبلی و اخذ موافقت بیمه گر ، انفساخ پس از ۱۵ روز از تاریخ مصادره تحقق خواهد یافت اعم از اینکه کشتی در دریا باشد یا در بندر.