خانه مسکونی شما، یکی از سرمایه های ارزشمندتان است که باید از آن به صورت ویژه مراقبت کنید. اما همیشه عواملی در اطراف ما هستند که می توانند مخاطره آمیز و نگران کننده باشند. به طور مثال اتصال سیم و پریز های برق، نشت گاز، نصب نا ایمن وسایل منزل و وجود اطفال و بچه ها و بازی های آن ها می تواند باعث بروز بعضی از حوادث مثل آتش سوزی، صاعقه، انفجار و یا بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله و طوفان و تندباد شده و باعث آسیب جدی به منزل مسکونی شما شوند. به حدی که جبران آن مستلزم زیان شدید مالی برای شما خواهد بود. برای این موضوع راهکار بسیار ساده ای به نام بیمه آتش سوزی منزل وجود دارد. با خرید بیمه آتش سوزی منزل مسکونی، می توانید همزمان منزل خود را بیمه آتش سوزی، بیمه زلزله، بیمه سیل و بیمه طوفان کرده و در صورت وقوع هر یک از این خطرات، شرکت بیمه پردیس طبق شرایط بیمه نامه، خسارت را جبران خواهد نمود.
– بیمه آتش سوزی منازل مسکونی دارای سرمایه بنا و تأسیسات، سرمایه اثاثیه منزل، سرمایه فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی افراد ساکن در خانه، و همچنین پوشش خسارت به همسایگان و پوشش اسکان موقت افراد داخل منزل در صورت بروز خسارت هست.
– در وارد کردن اطلاعات شخصی خود به عنوان بیمه گذار و آدرس پستی محل مورد بیمه دقت فرمائید. وارد کردن اطلاعات اشتباه می تواند باعث اختلال در فرآیند دریافت خسارت بیمه آتش سوزی شود.
– بیمه آتش سوزی و زلزله پردیس یکی از معتبرترین بیمه نامه های موجود در کشور بوده و شرکت بیمه پردیس پرداخت خسارت در اسرع وقت و خدمات با کیفیت بر اساس شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه را تضمین خواهد نمود.